Трудова активність персоналу як складова трудового потенціалу, її сутність та показники

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Гук Р. В. Трудова активність персоналу як складова трудового потенціалу, її сутність та показники [Електронний ресурс] / Гук Р. В. // Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 14–16 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 283–285. – Назва з титул. екрану.
Collections