Виникнення та еволюція кластерів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Тези присвячено обґрунтуванню теоретичних положень стосовно визначення сутності кластеру його розвиток та еволюцію. У роботі розкрито п’ять етапів життєвого циклу та їх ефективний вплив на розвиток підприємств.
The thesis is devoted to the substantiation of theoretical provisions on the definition of cluster development and evolution. The work reveals five stages of the life cycle and their effective influence on the development of enterprises.
Description
Keywords
Citation
Невідома М. В. Виникнення та еволюція кластерів / М. В. Невідома // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 210–212.
Collections