Використання методології KADS і середовища розробки ZEUS для розробки мультиагентної системи підтримки прийняття рішень при торгівлі акціями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"
Abstract
Представлено аналіз вимог до системи підтримки прийняття рішень при торгівлі акціями на фондовому ринку (МАСТА). На основі цього аналізу з використанням методології KADS запропоновано архітектуру МАСТА. Запропоновано спосіб реалізації системи за допомогою середовища розробки мультиагентних прикладних програм ZEUS.
Description
Keywords
Мультиагентна система, торгівля акціями, KADS, ZEUS
Citation
Моісеєв В. Л. Використання методології KADS і середовища розробки ZEUS для розробки мультиагентної системи підтримки прийняття рішень при торгівлі акціями / В. Л. Моісеєв // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – С. 392–399.