Розвиток інноваційних процесів в аграрних підприємствах: теоретико-методологічний базис та українські реалії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Савицький Е. Е. Розвиток інноваційних процесів в аграрних підприємствах: теоретико-методологічний базис та українські реалії [Електронний ресурс] / Е. Е. Савицький // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», НАН України [та ін.] ; [редкол.: О. В. Востряков та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 307–309. – Назва з титул. екрану.
Collections