Роль оподаткування діяльності міжнародних холдингів за сучасних умов

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається роль оподаткування у виникненні податкової конкуренції та інтенсифікації процесів податкового планування в міжнародних холдингах за умов транснаціоналізації світової економіки.
The role of taxation in the case of tax competition and intensity of tax planning in international holdings in terms of transnationalization of the world economy is described.
Description
Keywords
Citation
Кучерова І. М. Роль оподаткування діяльності міжнародних холдингів за сучасних умов / І. М. Кучерова // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 165–167.
Collections