Роль інновацій в піднесенні конкурентоспроможності сучасних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Здійснено дослідження інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України та їхній вплив на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Доповідь також присвячена дослідженню методів визначення економічної ефективності в інноваційну діяльність.
It is a research of innovation-investment processes in the economy of Ukraine and its impact on the competitiveness of national enterprises. The report is also devoted to research methods of investment efficiency of innovative activity.
Description
Keywords
Citation
Пискун М. В. Роль інновацій в піднесенні конкурентоспроможності сучасних підприємств / М. В. Пискун // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 243–244.
Collections