Поліваріантність методів управління інвестиційними ресурсами публічних акціонерних товариств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У тезах обґрунтовано доцільність використання поліваріантних методів управління публічними акціонерними товариствами. Запропоновано деякі складові такого методичного інструментарію.
The thesis deal with the appropriateness of multivariate methods in investment resources management of public joint stock companies. The paper proposes some of the components of such methodological tools.
Description
Keywords
Citation
Жученко З. О. Поліваріантність методів управління інвестиційними ресурсами публічних акціонерних товариств / З. О. Жученко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол : Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 122–124.
Collections