Особливості порядку відвантаження нафти і нафтопродуктів залізничним транспортом

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблеми надходження та документального оформлення нафтопродуктів залізничним транспортом на підприємство.
The article deals with receipts and documenting oil by rail to the company.
Description
Keywords
маса нафтопродукту, підприємство-постачальник, транспортна організація, наливні пункти, оприбуткування нафтопродуктів, mass of oil, enterprise-supplier, transport organization, liquid points, incomming of oil
Citation
Самохвал С. П. Особливості порядку відвантаження нафти і нафтопродуктів залізничним транспортом / С. П. Самохвал // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 472–476.