Модернізація машинно-тракторного парку АПК: обґрунтування та пріоритетні напрями інвестування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аналізується сучасний стан машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств. Запропоновано пріоритетні напрями інвестування в його модернізацію з метою впровадження сучасних аграрних технологій.
The article discusses the current state of the machine and tractor farms. Proposed priorities for investing in its modernization in order to introduce modern agricultural technologies.
Description
Keywords
машинно-тракторний парк, сільське господарство, технічне оснащення, енергетичне забезпечення, інвестування, fleet of machines and tractors, agriculture, technical equipment, energy supply, investing
Citation
Доброзорова О. В. Модернізація машинно-тракторного парку АПК: обґрунтування та пріоритетні напрями інвестування / О. В. Доброзорова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 51–57.