Огородник Сава Якович

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук, професора Сави Яковича Огородника та містить інформацію про друковані праці за період з 1952 по 2011 роки. До покажчика ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, література про життя і діяльність С. Я. Огородника. Видання адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.
Keywords
біобібліографічні покажчики, фінанси, фінанси і кредит, вчені, державні фінанси, соціальне страхування, науково-технічна інформація, scientific and technical information, bibliographies, scientists, finance and credit, finances, public finances, social insurance, фінансовий ринок
Citation
Огородник Сава Якович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок та ін. ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. В. М. Федосова]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 48 с. : портр. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана").