Інвестування розвитку аграрного сектору як фактор регіональної стабілізації національної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз інвестиційних процесів в аграрному секторі. Розглянуто роль агросектору у вирішення проблеми продовольчої безпеки України та її економічної стабілізації.
The article deals with the analysis of investment processes in the agrarian sector. The role of the agricultural sector in the solution of the problem of food security of Ukraine and its economic stability is considered in the paper.
Проведен анализ инвестиционных процессов в аграрном секторе. Рассмотрена роль агросектора в решении проблемы продовольственной безопасности Украины и ее экономической стабилизации.
Description
Keywords
Citation
Артеменко І. Інвестування розвитку аграрного сектору як фактор регіональної стабілізації національної економіки / І. Артеменко // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 220–221.
Collections