Економічна ефективність виробництва, переробки і реалізації продукції молокопродуктового підкомплексу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто результати господарської діяльності сільськогосподарськими підприємствами у галузі молочного скотарства Запорізької області. Представлено виробництво основних видів молочної продукції.
The article describes the results of economic activity selskogospodarskimi companies in the industry dairy cattle in the Zaporozhye region. Provided by the production of basic types of dairy products.
Description
Keywords
молокопродуктовий підкомплекс, молоко, молочне скотарство, ефективність виробництва, dairy production, milk, dairy cattle, efficiency of production
Citation
Аветис’янць О. В. Економічна ефективність виробництва, переробки і реалізації продукції молокопродуктового підкомплексу / О. В. Аветис’янць // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 338–344.