Облік та оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств в системі їх економічної безпеки

No Thumbnail Available
Date
2023-12-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У кваліфікаційній магістерській дипломній роботі обґрунтовано теоретичні і організаційно-методичні засади системи обліку та оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств, а також розроблено практичні рекомендації щодо її удосконалення на СТОВ «АГРОФІРМА «АГРОМАКС». В першому розділі розкрито теоретичні основи обліку та оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств в системі їх економічної безпеки. В другому розділі висвітлено облік діяльності сільськогосподарських підприємств. В третьому розділі досліджено оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств на прикладі СТОВ «АГРОФІРМА «АГРОМАКС» . The qualification master's thesis substantiates theoretical, organizational and methodical principles of the system of accounting and taxation of activities of agricultural enterprises. «Practical recommendations for its improvement at the ALLC «AGROFIRMA «AGROMAKS» were developed as well. The first chapter discloses theoretical foundations of accounting and taxation of activities of agricultural enterprises in the system of their economic security. The second chapter covers accounting of agricultural enterprises. The third chapter investigates taxation of agricultural enterprises at the example of the ALLC «AGROFIRMA« AGROMAKS»
Description
Keywords
економічна безпека, спрощена система оподаткування, єдиний податок, сільськогосподарське підприємство, облік, оподаткування, податкове навантаження, облікова політика, податкові платежі, фінансові результати, управління, economic security, simplified taxation system, single tax, agricultural enterprise, accounting, taxation, tax burden, accounting policy, tax payments, financial results, management
Citation
Марченко Б. С. Облік та оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств в системі їх економічної безпеки : магістер. дипломна робота : 071, Облік і оподаткування / Марченко Богдана Сергіївна ; наук. керівник Криштопа І. І. ;КНЕУ ім Вадима Гетьмана, Ф-т. обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу . – Київ, 2023. – 107 с.
Collections