Дослідження зв’язку між культурними та економічними показниками суспільного розвитку: соцієтальний підхід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті наведено результати дослідження взаємозв’язку показників культурного та економічного розвитку суспільства. На основі аналізу статистичних даних обґрунтовано гіпотезу про зростання ролі соціокультурних факторів у формуванні тенденцій суспільного розвитку.
Description
Keywords
Економічний розвиток, індекс людського розвитку, соціокультурні фактори, соцієтальний підхід, рейтинги міст
Citation
Петрушенко Ю. М. Дослідження зв’язку між культурними та економічними показниками суспільного розвитку: соцієтальний підхід / Ю. М. Петрушенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 55–68.