Проблеми та перспективи розвитку фінансових послуг у процесі залучення іноземних інвестицій при приватизації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
проблеми, перспективи, фінансові послуги, іноземні інвестиції, приватизація
Citation
Микицей Н. М. Проблеми та перспективи розвитку фінансових послуг у процесі залучення іноземних інвестицій при приватизації / Н. М. Микицей // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні : матеріали наук. конф., 14–15 квіт. 2010 р. / [редкол.: І. Й. Малий (голова) та ін.]. – С. 231-234.