Алгоритм цивілізаційних змін «підприємство» — «мікроцивілізація» — «культурний лідер»

Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розроблено алгоритм цивілізаційних змін на підприємстві. Його впровадження позначиться на підвищенні рівня економічної ефективності, інноваційності та повноти буття.
Created the algorithm of civilization change on the enterprise. If the algorithm will be implemented it will be have a positive consequences — the rise of economic effectiveness, the innovation status, the fullness of good.
Description
Keywords
Citation
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Алгоритм цивілізаційних змін «підприємство» — «мікроцивілізація» — «культурний лідер» / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол : Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 36–38.
Collections