Формування інституційно-правового середовища розвитку підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу в Російській імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено основні закономірності формування інституційно-правового середовища розвитку підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу в Російській імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Досліджено заходи державної політики Російської імперії щодо вирішення «робітничого питання», у тому числі за рахунок створення та функціонування інституту державної фабричної інспекції. Визначено, що основною причиною домінування підприємницького патерналізму в Російській імперії стала низька «ціна підкорення закону» та відсутність розвинутого інституційного середовища (системи соціального страхування та соціального захисту, професійних спілок, лікарняних кас тощо). «Інституційні пастки» гальмували розвиток процесів соціальної відповідальності бізнесу в Російській Імперії, що призвело до революційних подій 1917 р.
Description
Keywords
інституційно-правове середовище, державна політика, «робітниче питання», підприємницький патерналізм, фабрична інспекція, соціальна відповідальність бізнесу
Citation
Біла С. О. Формування інституційно-правового середовища розвитку підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу в Російській імперії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / С. О. Біла // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 365–378.