Роль державного регулювання у формування стратегії стійкого розвитку в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Автором розглядається необхідність формування національної стратегії стійкого розвитку. Зважаючи на необхідність державного регулювання, визначаються типи національних стратегій, за яких можлива реалізація національної стратегії стійкого розвитку.
In this article the author examines the necessity of forming the national sustainable development strategy. Taking into account the necessity of government control, the types of national strategies are determined in accordance with which it is possible to realize national strategy of sustainable development.
Description
Keywords
Citation
Салашенко Т. І. Роль державного регулювання у формування стратегії стійкого розвитку в Україні / Т. І. Салашенко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 275–278.
Collections