Особливості управління прибутком аграрних підприємств у сучасних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються основні напрямки удосконалення формування, використання та управління прибутку аграрних підприємств в сучасних умовах.
The article deals with key issues for improving the formation, use and profit management of agricultural enterprises in the modern world.
Description
Keywords
прибуток, планування, витрати, розрахунок собівартості, profit, planning, cost, cost calculation
Citation
Малюга Л. М. Особливості управління прибутком аграрних підприємств у сучасних умовах / Л. М. Малюга // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 172–178.