Бухгалтерський облік: досвід реформування в банківській системі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Триває становлення України як незалежної держави, в економіці відбуваються структурні зрушення. Важко, повільно, але невідворотно наша країна переходить до ринкових відносин. Усе це — реалії сьогодення, з якими не можна не рахуватися. Зрозуміло, щоб аналізувати перебіг економічних процесів, необхідно мати достовірну інформацію. Часто такої інформації бракує навіть владним структурам, про що, зокрема, свідчать деякі прийняті останнім часом законодавчі та нормативні акти. Якісної економічної інформації гостро потребують також основні її користувачі — внутрішні (менеджмент підприємств) і зовнішні (органи виконавчої влади, акціонери, вітчизняні та іноземні інвестори, населення та ін.).
Description
Keywords
Citation
Ричаківська В. Бухгалтерський облік: досвід реформування в банківській системі / В. Ричаківська // Проблеми формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / відп. ред. С. Ф. Покропивний. — Київ : КНЕУ, 2001. — Спец. вип.: Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. — C. 21-26.