Публічне управління державними закладами охорони здоров’я України

No Thumbnail Available
Date
2023-12-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У роботі здійснено дослідження проблеми публічного управління державними закладами охорони здоров’я в працях вітчизняних науковців; досліджено питання публічного управління державними закладами охорони здоров’я у зарубіжних країнах з можливістю використання досвіду для України; визначено організаційно-правові засади діяльності державних закладів охорони здоров’я в Україні (на прикладі НДСЛ «Охматдит»); здійснено аналіз системи управління персоналом НДСЛ «Охматдит»; виокремлено напрями вдосконалення публічного управління державними закладами охорони здоров’я в Україні (на прикладі НДСЛ «Охматдит»). The paper has researched the problem of public management of the state healthcare institutions in the works of domestic scientists; the issue of public management of the state healthcare institutions in foreign countries has been investigated in context of the possibility to applicate international experience in Ukraine; organizational and legal basics of the activity of state healthcare institutions in Ukraine have been defined (on the example of the NCSH «Okhmatdyt»); an analysis of the personnel management system of NCSH «Okhmatdyt» has been carried out; directions for improving the public management of state healthcare institutions in Ukraine have been highlighted (on the example of NCSH «Okhmatdyt»).
Description
Keywords
сфера охорони здоров’я, публічне управління, публічне управління у сфері охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, державні заклади охорони здоров’я, НДСЛ «Охматдит, sphere of health care, public administration, public administration in sphere of health care, health care institutions, state health care institutions, NDSL «Okhmatdyt»
Citation
Чернишук С. С. Публічне управління державними закладами охорони здоров’я України : магістер. диплом. робота : 281, Публічне управління та адміністрування / Чернишук Сергій Сергійович ; наук. керівник Васюк Н. О. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т економіки та управління, Каф.національної економіки та публічного управління – Київ, 2023. – 86 с.
Collections