Технологический аудит как инструмент обоснования потенциала коммерциализуемости научно-технических разработок

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Ахметганеева И. Т. Технологический аудит как инструмент обоснования потенциала коммерциализуемости научно-технических разработок / И. Т. Ахметганеева // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 лист. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. В. Востряков (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 13–15.
Collections