Логічна освіта юриста як запорука розумності права

Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Юркевич О. М. Логічна освіта юриста як запорука розумності права [Електронний ресурс] / Юркевич О. М., Павленко Ж. О. // Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.; 28 берез. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 20–22. – Назва з титул. екрану.
Collections