Права собственности в экономике Украины (в контексте теории экономической рациональности)

Thumbnail Image
Date
2010-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статья посвящена анализу прав собственности в контексте теории экономической рациональности. Рассматривается институциональная ловушка креденциализма в экономике Украины.
Description
Keywords
Экономическая рациональность, индивидуальная и общественная рациональность, институциональные ловушки, креденциализм
Citation
Клишова Е. В. Права собственности в экономике Украины (в контексте теории экономической рациональности) / Е. В. Клишова, Е. В. Дудник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 204–217.