Місцеві бюджети: стан та основні напрями їх формування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сутність і функції місцевих бюджетів. З’ясовано, що місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Проаналізовано роль місцевих бюджетів в економічному та соціальному розвитку регіону.
The article deals with the nature and function of local budgets. The article revealed that local budgets presented the financial base of local governments and the deciding factor for regional development. The article analyzes the role of local budgets in the economic and social development of the region.
Рассмотрены суть и функции местных бюджетов. Выяснено, что местные бюджеты являются финансовой базой органов местного самоуправления и решающим фактором регионального развития. Проанализирована роль местных бюджетов в экономическом и социальном развитии региона.
Description
Keywords
місцеві бюджети, доходи, видатки, міжбюджетні трансферти, загальний і спеціальний фонди, local budgets, revenues, expenditures, intergovernmental transfers, general and special funds, местные бюджеты, доходы, расходы, межбюджетные трансферты, общий и специальный фонды
Citation
Шавлак В. В. Місцеві бюджети: стан та основні напрями їх формування [Електронний ресурс] / В. В. Шавлак // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 119–122. – Назва з титул. екрану.
Collections