Організаційно-правові проблеми працевлаштування студентів після закінчення вищих навчальних закладів

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аналізуються передбачені законодавством України певні правові гарантії щодо зайнятості та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, а також особливості зайнятості та працевлаштування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
In this article provided the laws of Ukraine are legal guarantees concerning employment and employment of university graduates, and especially employment and employment of citizens affected by the Chernobyl accident.
Description
Keywords
Чорнобильська катастрофа, випускники, працевлаштування, Chernobyl accident, alumni, employment
Citation
Кобець О. Ю. Організаційно-правові проблеми працевлаштування студентів після закінчення вищих навчальних закладів / О. Ю. Кобець // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 133–143.