Формування показників статистичної звітності сільськогосподарськими підприємствами відповідно до вимог управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено дослідження основних проблем формування показників статистичної звітності сільськогосподарських підприємств відповідно до вимог управління основними чинниками розвитку їх діяльності.
In the article research of basic problems of forming of indexes of the statistical accounting of agricultural enterprises is conducted in accordance with the requirements of management of development of their activity basic factors.
Description
Keywords
сільськогосподарська діяльність, управління, статистична звітність, agricultural activity, management, statistical accounting
Citation
Кучеренко Т. Є. Формування показників статистичної звітності сільськогосподарськими підприємствами відповідно до вимог управління / Т. Є. Кучеренко, В. Ф. Мервенецька // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 407–414.