Проблемні аспекти фінансового аналізу в умовах впровадження в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності і аудиту

Thumbnail Image
Date
2012-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Іонін Є. Є. Проблемні аспекти фінансового аналізу в умовах впровадження в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності і аудиту / Є. Є. Іонін // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ; 6–7 груд. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Л. М. Кіндрацька (голова ) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 36–38.
Collections