Розвиток дистанційного банкінгу в Україні

No Thumbnail Available
Date
2023-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Територіальне розширення філійної мережі банків не може бути нескінченним, і через сильний розвиток інформаційних технологій банки прагнуть наблизитися до клієнта за рахунок впровадження передових досягнень науки і техніки, реалізованих у різних методах дистанційного банківського обслуговування. У роботі був досліджений розвиток та сучасний стан дистанційного банкінгу в Україні, а також надані практичні рекомендації щодо його поліпшення. Визначені основні недоліки та переваги розвитку дистанційного банкінгу та визначений його рівень на основі аналізу дистанційного банківського обслуговування від Приватбанку. The territorial expansion of the branch network of banks cannot be infinite, and due to the strong development of information technologies, banks strive to get closer to the client through the introduction of advanced scientific and technical achievements implemented in various methods of remote banking services. The paper examined the development and current state of remote banking in Ukraine, as well as provided practical recommendations for its improvement. The main disadvantages and advantages of the development of remote banking are identified and its level is determined based on the analysis of remote banking services from Privatbank.
Description
Keywords
необанк, банк, дистанційні послуги, ДБО, інновації, інтернет-банкінг, мобільний банкінг, тeobank, bank, remote services, DBO, innovations, internet banking, mobile banking
Citation
Стронов А. С. Розвиток дистанційного банкінгу в Україні : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Стронов Андрій Сергійович ; наук. керівник Нікітін А. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2023. – 55 с.
Collections