Особливості обліку та аудиту дебіторської заборгованості в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Automation of record-keeping and other administrative functions of enterprise from one side, and automation of audit, from the other in a root change the leadthrough of audit at the concrete economic object. The features of leadthrough of audit are in-process reflected, in particular to the audit of account receivable, with the use of computer technologies
Description
Keywords
Citation
Андрушко Р. П. Особливості обліку та аудиту дебіторської заборгованості в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій / Р. П. Андрушко, О. В. Лиса, Г. М. Кріп // Інформаційні технології у змісті освіти та практичній діяльності фахівців з обліку і аудиту: проблеми методології та організації : тези доп. наук.-практ. конф., 18 лют. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: В. І. Єфіменко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 9–13.
Collections