Захист прав власності та контрактів: деякі теоретичні аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доводиться важливість захисту прав власності та контрактів у трансформаційній економіці, наслідки розмивання прав власності для держави та формування на цій основі опортуністичної поведінки агентів. Визначено умови виконання імпліцитних контрактів і виконання контрактів за участю третьої сторони, якою виступає держава. Розглянуто шляхи вирішення проблеми зловживання гарантом прав власності й контрактів власними перевагами та можливість управління поведінкою гаранта.
Description
Keywords
Права власності, контракти, імпліцитний контракт, інститут, гарант прав власності
Citation
Івашина О. Ф. Захист прав власності та контрактів: деякі теоретичні аспекти / О. Ф. Івашина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 231–241.