Переналагодження принципів ринкового розвитку національного суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена проблемі посилення державницького впливу на напрямки та характер розвитку корпоративного сектору на базі механізму поступового посилення впливовості за рахунок регуляторних функцій та міжрегіональних об’єднань з державною участю, комерційного та некомерційного партнерства, а також корпоративних інструментів консолідації та створення керуючих компаній.
Description
Keywords
корпоративний сектор, державне управління, професійний державний менеджмент
Citation
Березянко Т. В. Переналагодження принципів ринкового розвитку національного суспільства / Т. В. Березянко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 332–341.