Методи оцінки ділової репутації підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доведено необхідність оцінки ділової репутації підприємства. Розглянуто та проаналізовано підходи щодо оцінки ділової репутації підприємства, визначено переваги та недоліки запропонованих методів.
The necessity of corporate reputation’ evaluation was proved. The approaches of corporate reputation’ evaluation were examined and analyzed, the advantages and disadvantages of proposed methods were given.
Description
Keywords
Citation
Шиманська О. В. Методи оцінки ділової репутації підприємств / О. В. Шиманська // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 88–91.
Collections