Нагромадження потенціалу регіонів України в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто умови ефективного використання та нарощення геоекономічного та рекреаційно-туристичного потенціалу регіонів України. Визначено роль і вплив інфраструктурного потенціалу на соціально-економічний розвиток регіонів у цілому.
The conditions of the effective use and increase of geo-economic and recreational-tourism potential of Ukraine’s regions are surveyed. The role and impact of infrastructure capacity for social and economic development of the region is determined.
Рассмотрены условия эффективного использования и наращивания геоэкономического и рекреационно-туристического потенциала регионов Украины. Определены роль и влияние инфраструктурного потенциала на социально-экономическое развитие регионов в целом.
Description
Keywords
Citation
Забедюк М. Нагромадження потенціалу регіонів України в умовах глобалізації / М. Забедюк // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 239–240.
Collections