Інноваційні механізми фінансового забезпечення відтворення людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано напрями оптимізації видатків на розвиток людського капіталу, що дасть змогу розширити обсяги фінансування з боку корпоративного сектору та домогосподарств.
The article deals with the directions of optimization of expenditures on human capital development, which will increase funding from the corporate sector and households.
Description
Keywords
людський капітал, фінансові ресурси корпоративного сектору, human capital, financial resources of corporate sector
Citation
Олієвська М. Г. Інноваційні механізми фінансового забезпечення відтворення людського капіталу / М. Г. Олієвська // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 147-149.
Collections