Інструментальне забезпечення машинобудівних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто й апробовано економіко-математична модель побудови системи інструментального забезпечення діяльності машино-будівних підприємств України. Наведена модель дозволяє визначити потреби в інструменті залежно від заданого ступеню надійності виконання виробничої програми.
The article considers and tests the economic model for the development of the tooling provision system for the Ukrainian machine building plants operations. The considered model allows to determine tooling requirements according to the security level of the manufacturing program execution.
Description
Keywords
Citation
Рикуніч А. Ю. Інструментальне забезпечення машинобудівних підприємств / А. Ю. Рикуніч // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 194–196.
Collections