Системний підхід до реструктуризації та класифікації її видів

Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито економічну природу такої категорії,як «реструктуризація». Запропоновано нове інтегральне визначення реструктуризації підприємства та її двоступенева класифікація на основі узагальнення аспектів системного підходу.
The economic essence of category «restructuring» is revealed in this article. A new integral definition and the two-stage classification of the restructuring are proposed.
Description
Keywords
реструктуризація, системний підхід, структурні зміни, класифікація
Citation
Стеченко Д. М. Системний підхід до реструктуризації та класифікації її видів / Д. М. Стеченко, О. С. Омельченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С.59–67.