Аналіз платоспроможності та ліквідності банку

No Thumbnail Available
Date
2023-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Платоспроможність та ліквідність банку є одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість банківської установи, вони показують достатність власних коштів того чи іншого банку для забезпечення захисту інтересів його вкладників та інших кредиторів, а також характеризують здатність банківської установи забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань. Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних аспектів платоспроможності і ліквідності банку, основних підходів до аналізу платоспроможності і ліквідності, інструментів забезпечення та регулювання ліквідності і платоспроможності банку, обґрунтуванні напрямків вдосконалення процесу управління ліквідністю і платоспроможністю. Розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності управління платоспроможністю і ліквідністю можуть бути використані в діяльності АТ «Ощадбанк» та вітчизняних банків. Solvency and liquidity of a bank are one of the most important indicators characterising the financial stability of a banking institution; they show the sufficiency of a bank's own funds to protect the interests of its depositors and other creditors, and also characterise the ability of a banking institution to ensure timely fulfilment of its monetary obligations. The purpose of the study is to investigate the theoretical aspects of bank solvency and liquidity, the main approaches to the analysis of solvency and liquidity, instruments for ensuring and regulating bank liquidity and solvency, and to substantiate the directions for improving the process of liquidity and solvency management. The developed recommendations for improving the efficiency of solvency and liquidity management can be used in the activities of JSC "Oschadbank" and domestic banks.
Description
Keywords
платоспроможність, ліквідність, показники, нормативні коефіцієнти, методи управління, капітал банку, аналіз управління, фінансова стійкість, solvency, liquidity, indicators, regulatory ratios, management methods, bank capital, management analysis, financial stability
Citation
Шалаєв В. Ю. Аналіз платоспроможності та ліквідності банку : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Шалаєв Владислав Юрійович ; наук. керівник Лавренюк В. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2023. – 64 с.
Collections