Підстави господарсько-правової відповідальності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто юридичні та фактичні підстави відповідальності учасників господарської діяльності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, склад господарського правопорушення як підстави такої відповідальності.
Observe the juridical and factual grounds of responsibility participant’s of economic activity in the sphere of liquidation Chernobyl nuclear power station’s consequences, structure of economical offence as grounds of this kind of responsibility.
Description
Keywords
Підстави господарсько-правової відповідальності, господарське правопорушення у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, суб’єкт господарського правопорушення у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Grounds of economical-legal responsibility, economical offence due to the sphere of liquidation Chernobyl nuclear power station’s consequences, subject of economical offence due to the sphere of liquidation Chernobyl nuclear power station’s consequences
Citation
Віхрова І. О. Підстави господарсько-правової відповідальності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / І. О. Віхрова // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 287–298.