Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Баб’як Г. П. Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти / Г. П. Баб’як, А. Б. Кошіль, В. М. Островерхов // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2001. – Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – C. 288-296.