Інтернет-банкінг в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сучасний стан і перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні. Розглянуто рівень проникнення даної технології у світі. Наведено переваги і недоліки системи. Запропоновано низку рекомендацій з покращення процесу проведення вітчизняного інтернет-банкінгу.
The article analyses the current state and development of the Internet-banking in Ukraine. The level of penetration of this technology in the world are considered. The advantages and disadvantages of the system are given in the paper. A number of recommendations to improve the process of domestic Internet-banking are proposed.
В статье исследованы современное состояние и перспективы развития интернет-банкинга в Украине. Рассмотрен уровень проникновения данной технологии в мире. Приведены преимущества и недостатки системы. Предложен ряд рекомендаций к улучшению процесса проведения отечественного интернет-банкинга.
Description
Keywords
інтернет, дистанційне обслуговування, інтернет-банкінг, опції, internet, remote servicing, internet banking, options, интернет, дистанционное обслуживание, интернет-банкинг, опции
Citation
Міщанин О. М. Інтернет-банкінг в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Міщанин // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 71–75. – Назва з титул. екрану.
Collections