Стратегічні напрями інвестування альтернативної енергетики в контексті розвитку національної економіки

Thumbnail Image
Date
2014-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано стан і перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні, проведено дослідження світового досвіду використання та державної підтримки розвитку відновлювальної енергетики, виявлено перешкоди для збільшення використання відновлюваних джерел енергії в Україні та інвестицій в їх розробку, а також визначено стратегічні напрями інвестування альтернативної енергетики в контексті розвитку національної економіки.
The paper analyzes the status and prospects of alternative energy in Ukraine; the work investigates the use of state of the world experience to support the development of renewable energy; the barriers to increasing the use of renewable energy sources in Ukraine and investing in their development are presented in the article; the paper defines the strategic direction of investment of alternative energy in the context of national development.
Проанализировано состояние и перспективы развития альтернативной энергетики в Украине, проведено исследование мирового опыта использования государственной поддержки развития возобновляемой энергетики, обнаружены препятствия для увеличения использования возобновляемых источников энергии в Украине и инвестирования в их разработку, а также определены стратегические направления инвестирования альтернативной энергетики в контексте развития национальной экономики.
Description
Keywords
інвестування, національна економіка, енергетична безпека, альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії, стратегічні напрями, investment, national economy, energy security, alternative energy, renewable energy, strategic directions, инвестирование, национальная экономика, энергетическая безопасность, альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии, стратегические направления
Citation
Сівіцька С. П. Стратегічні напрями інвестування альтернативної енергетики в контексті розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / С. П. Сівіцька // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 76–80. – Назва з титул. екрану.
Collections