Колекції цифрової бібліотеки та науково-освітні ресурси як засоби підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет культури і мистецтв
Abstract
Description
Keywords
Citation
Комлик Т. С. Колекції цифрової бібліотеки та науково-освітні ресурси як засоби підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів / Тетяна Сергіївна Комлик // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка ; [редкол.: Ю. І. Горбань (голова) та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 99–100.