Облигации местных займов как инструмент привлечения средств в бюджет города Донецка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Маркуц Ю. И. Облигации местных займов как инструмент привлечения средств в бюджет города Донецка / Ю. И. Маркуц // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2013. - С. 263-265.
Collections