Удосконалення навчального процесу у відповідності до основних положень Болонської декларації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005-02-02
Authors
Потопа, Г. Д.
Мезенцева, Н. М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Потопа Г. Д. Удосконалення навчального процесу у відповідності до основних положень Болонської декларації / Г. Д. Потопа, Н. М. Мезенцева // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2–4 лют. 2005 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2005. – Т. 1. – С. 388–390.
Collections