Основні напрями роботи кафедр юридичного факультету при переході від викладання юридичних дисциплін до освоєння юридичних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Подкоритова Л. М. Основні напрями роботи кафедр юридичного факультету при переході від викладання юридичних дисциплін до освоєння юридичних наук / Л. М. Подкоритова // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 526–527.
Collections