Митрофан Вікторович Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Abstract
Представлено матеріали засідання Круглого столу, присвяченого постаті М.В. Довнар-Запольського. Розглянуто актуальні аспекти наукового добробуту вченого. Проаналізовано роль М. В. Довнар-Запольського у становленні вищої економічної освіти України. The materials of the Round Table meeting dedicated to the personality of M. V. Dovnar-Zapolsky. Topical aspects of scientific well-being of the scientist are considered. The role of M.V. Dovnar-Zapolsky in the development of higher economic education of Ukraine is analyzed.
Description
Keywords
М. В. Довнар-Запольський, економічна наука, економічна освіта, M. V. Dovnar-Zapolsky, economic science, economic education
Citation
Куриленко Т. В. Митрофан Вікторович Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю / Куриленко Т. В., Комлик Т. С. // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / [редкол.: Попова О. Л. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 323–330.