Банки на фондовому ринку України

No Thumbnail Available
Date
2023-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Дипломна робота досліджує сутність та специфіку фондового ринку, а також розглядає місце банків на ньому. Робота містить аналіз та оцінку практичних аспектів банківської діяльності на фондовому ринку, включаючи використання цінних паперів у процесі формування банківських ресурсів, емісію цінних паперів, досвід інвестиційної діяльності на фондовому ринку та напрямки розвитку діяльності банків на фондовому ринку в Україні. В цілому, дипломна робота надає ретельний аналіз банківської діяльності на фондовому ринку та висуває рекомендації щодо її удосконалення. The thesis examines the essence and specifics of the stock market, as well as considers the place of banks on it. The paper contains an analysis and evaluation of practical aspects of banking activities on the stock market, including the use of securities in the process of forming bank resources, securities issuance, experience of investment activities on the stock market, and directions for the development of banks' activities on the stock market in Ukraine. Overall, the diploma paper provides a thorough analysis of banking activities on the stock market and puts forward recommendations for its improvement.
Description
Keywords
фондовий ринок, банківська діяльність, цінні папери, stock market, banking activities, securities
Citation
Андрійчук І. В. Банки на фондовому ринку України : бакалавр. диплом. робота : 072, Фінанси, банківська справа та страхування / Андрійчук Іван Валентинович ; наук. керівник Білошапка В. С. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Ф-т фінансів , Каф. банк. справи та страхування. – Київ, 2023. – 74 с.
Collections