Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано теоретико-методологічні підходи трактування сутності маркетингової стратегії підприємства, визначено місце та роль окремих її елементів, зокрема позиціювання.
In the article the theoretical and methodological approaches to the interpretation of the essence of marketing strategy of enterprise were explained, the place and role of its individual elements, including positioning, were defined.
Description
Keywords
маркетинговая стратегия, конкурентная стратегия, стратегия позиционирования, marketing strategy, competitive strategy, positioning strategy
Citation
Козак Л. В. Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства / Л. В. Козак // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 107–115.