Дослідження мотивації підліткової аудиторії українських споживачів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доведено високу місткість підліткового сегмента споживачів. Розкрито основні тенденції формування споживчих уподобань аудиторії тинейджерів. Виявлено мотиваційні ознаки підліткової аудиторії споживачів, зокрема, чинники впливовості референтних груп і рівень конформізму поведінки.
The high capacity of teenage consumers segment is proved. The main trends of formation of the consumer preferences of teenage audience are revealed. The motivation features of teenage consumer audience are identified; in particular the factors of reference groups influence and the degree of behavior conformity.
Доказана высокая емкость подросткового сегмента потребителей. Раскрыты основные тенденции формирования потребительских предпочтений аудитории тинэйджеров. Выявлены мотивационные признаки подростковой аудитории потребителей, в частности, факторы влиятельности референтных групп и степень конформизма поведения.
Description
Keywords
мотивація, споживча поведінка, підлітковий сегмент споживачів, motivation, consumer behavior, teenage segment of consumers, мотивация, потребительское поведение, подростковый сегмент потребителей
Citation
Кочкіна Н. Дослідження мотивації підліткової аудиторії українських споживачів / Наталія Кочкіна // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 1. – С. 34–43.